பிணராயி விஜயன்

நடந்த சம்பவம் இது தான்., .
நடந்த சம்பவம் இது தான்., .
அதிகாலை 1மணி வாக்கில் பம்பையை அடைந்த அந்த 2பெண்கள்., அட்வகேட் பிந்து (சிபிஎம்)., கனகதுர்கா (சிபிஎம்)., . 3.45க்கு சன்னிதானத்தை அடைந்தனர்., போலிஸ் பாதுகாப்பு., மப்டி போலிஸ் பாதுகாப்பும்., . 18ஆம் படி வழியாக ஏற அனுமதிக்கவில்லை., . VIP கேட் வழியாக சன்னிதானத்தை அடைந்தனர்., அப்போது நடை ......[Read More…]