பிணைகைதியாக

இத்தாலியர் பாலோ பொசஸ்கோவை மாவோயிஸ்டுகள் விடுவித்தனர்
இத்தாலியர் பாலோ பொசஸ்கோவை மாவோயிஸ்டுகள் விடுவித்தனர்
இத்தாலியர் பாலோ பொசஸ்கோவை மாவோயிஸ்டுகள் வியாழகிழமை விடுவித்தனர். 29 நாள்கள் தங்களிடம் பிணைகைதியாக இருந்த பொசஸ்கோவை ஒடிசா மாநிலத்தின் கந்தமால் மாவட்டத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் விடுவித்தனர். ஆனால் மாவோயிஸ்டுகளின் பிடியில் இருக்கும் ......[Read More…]