பித்ரு தோஷம்

தெரிந்து கொள்வோம் ; பித்ரு தோஷம்
தெரிந்து கொள்வோம் ; பித்ரு தோஷம்
நம்மில் சிலர் தனது முன்னேற்றத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படுவது இல்லை தன்னைச் சுற்றியிருக்கும் தனது நட்புகள், உறவுகளின் முன்னேற்றத்தைப் பற்றியே எப்போதும் அக்கறைப்படுவதும், அதற்காக தனது முக்கியமான வேலைகளையும், கடமைகளையும் ......[Read More…]