பிரகலாத் மோடி

நேர்பட வாழு-
நேர்பட வாழு-
உறவுகள் இல்லாத வாழ்க்கை எந்த உயிரிலும் கிடை யாது.தனி மனித வாழ்விலேயே தவிர்க்க முடியாத உறவுகள் ஒட்டிக்கொ ண்டு இருப்பது வழக்கம். அரசியல் வாதியின் உறவினர் கள் என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உறவுகள் ......[Read More…]

நான் மக்களின் பிரதான சேவகன் என்பதை மெய்யாக்கி வரும் மோடி
நான் மக்களின் பிரதான சேவகன் என்பதை மெய்யாக்கி வரும் மோடி
நான் இந்தியாவின் பிரதமர் கிடையாது. இந்தியமக்களின் பிரதான சேவகன்" என தான் சொன்ன வார்த்தை மெய்யாக்கி காட்டியிருக்கார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. அரசுமுறை சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்த காரணத்தால், தனது சொந்த தம்பிமகளின் இறுதிசடங்கில் கூட ......[Read More…]