பிரகாஷ் சிங் பாதல்

நரேந்திரமோடி நாட்டுக்கு தலைமை ஏற்க வேண்டும்
நரேந்திரமோடி நாட்டுக்கு தலைமை ஏற்க வேண்டும்
நரேந்திரமோடி நாட்டுக்கு தலைமை ஏற்க வேண்டும் மத்திய அரசின் குறிக்கோள்கள் அற்ற நடவடிக்கையால் மக்களுக்கு உள்நாட்டிலும் பாதுகாப்பு இல்லை. எல்லையிலும் பாதுகாப்பு இல்லை என்று நரேந்திரமோடிக்கு பஞ்சாப் முதல்வர் பிரகாஷ்சிங் ......[Read More…]