பிரகாஷ் ஜவாடேகர்

பாகிஸ்தானின்  தீர்மானம் இந்தியாவுக்கு எதிரானது
பாகிஸ்தானின் தீர்மானம் இந்தியாவுக்கு எதிரானது
இந்தியாவின் மீது குற்றம்சாட்டி பாகிஸ்தான் நிறைவேற்றியுள்ள தீர்மானம் இந்தியாவுக்கு எதிரானது என்று பாஜக. கருத்துதெரிவித்துள்ளது. ...[Read More…]