பிரசாந்த் பூஷண்

பிரசாந்த் பூஷண் அவரது  அறையில்  இளைஞர்களால்  தாக்கபட்டார்
பிரசாந்த் பூஷண் அவரது அறையில் இளைஞர்களால் தாக்கபட்டார்
மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் அவரது அறையில் மூன்று இளைஞர்களால் கடுமையாக தாக்கபட்டார்.அந்த மூன்று இளைஞர்களும் பகத் சிங் கிராந்தி_சேனா எனும் சிறிய அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவருகிறது ......[Read More…]