பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா

பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்துக்காக ரூ.8,000 கோடியை ஒதுக்கீடு
பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்துக்காக ரூ.8,000 கோடியை ஒதுக்கீடு
ஏழை பெண்களுக்கு இலவசகாஸ் இணைப்பு வழங்கு வதற்காக பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்துக்காக ரூ.8,000 கோடியை ஒதுக்கீடுசெய்து  மத்திய அமைச்சரவை அனுமதி  அளித்துள்ளது. இது குறித்து மத்திய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர ......[Read More…]