பிரதிபா பாட்டில்

பிரதிபா பாட்டிலும் அவரது சாதனைகளும்
பிரதிபா பாட்டிலும் அவரது சாதனைகளும்
நாட்டின் முதல் பெண் ஜனாதிபதி எனும் பெருமையுடன் பதவியேற்று . ஐந்தாண்டுகள் ஜனாதிபதியாக பதவிவகித்த பிரதிபா பாட்டில், நேற்று அப்பதவியிலிருந்து ஓய்வுபெற்றார். பதவி காலத்தில் அடிக்கடி வெளிநாட்டு பயணம் செய்து 206 ......[Read More…]