பிரமோஸ் ஏவுகணை

எல்லையில் எட்டிபார்க்கும் பிரமோஸ் புலம்பி நிற்கும் சீனா-
எல்லையில் எட்டிபார்க்கும் பிரமோஸ் புலம்பி நிற்கும் சீனா-
வழக்கமாக இந்திய சீன எல்லைபகுதியில் சீன ராணுவம் தான் அதிரடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வரும்.இந்திய அரசு வழக்கம் போல கண்டனம் தெரிவித்து விட்டு வேடிக்கை பார்க்கும்..ஆனால் மோடி அரசு வந்தவுடன் காலம் மாறிபோச்சு.இந்திய ராணுவம் சீன ......[Read More…]