பிரமோஸ் சூப்பர்சோனிக் ஏவுகணை

ஒலியைவிட மூன்று மடங்கு வேகமாக செல்ல கூடிய பிரமோஸ் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
ஒலியைவிட மூன்று மடங்கு வேகமாக செல்ல கூடிய பிரமோஸ் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
290 கி மீ தூரத்தில் இருக்கும் இலக்கை பாய்ந்துதாக்கும் திறன்கொண்ட பிரமோஸ் சூப்பர்சோனிக் ஏவுகணை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது .ராஜஸ்தானின் ஜெய்சால்மர் ஏவு தளத்திலிருந்து இந்த ஏவுகணை ஏவப்பட்டது. அப்போது அது ......[Read More…]