பிரமோஸ் சூப்பர் சானிக்

பிரமோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
பிரமோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்துகிளம்பி 290 கி.மீ., தூரத்தில் இருக்கும் இலக்கை சென்று தாக்கும் வல்லமைபடைத்த பிரமோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணையை இந்தியா வெற்றிகரமாக சோதனைசெய்தது. ...[Read More…]