பிராமணன்

பேராசை பெரும் நஷ்டம்
பேராசை பெரும் நஷ்டம்
ஐபில் - சூதாட்டம். சமீப நாட்களில் ஊடகங்களின் முதல் பக்கங்களை பிடித்து கொண்டிருக்கும் தலைப்பு செய்தி. இந்த சூதாட்டம் உண்மையான கிரிக்கெட் ரசிகர்களை மிகுந்த சோகத்திலும் விரக்தியிலும் ஆழ்த்தி விட்டது. நாம் கணவில் ......[Read More…]