பிரிவினை வாதி

பாகிஸ்தான் கூறுவதை கேட்க உலகம் தயாரில்லை
பாகிஸ்தான் கூறுவதை கேட்க உலகம் தயாரில்லை
காஷ்மீரில் வன்முறையில் ஈடுபடுகிறவர் களுடன் சமசரம்கிடையாது காஷ்மீர் நிலவரம், கவலை அளிக்கக் கூடிய வகையில் உள்ளது. 1947–ம் ஆண்டு பிரிவினையை தொடர்ந்து, போர்கள் நடத்தி, வன்முறையை தூண்டிவிட்டு, காஷ்மீரை பறிக்கமுயன்று பாகிஸ்தான் தோல்வி கண்டது. ......[Read More…]