பிரேஸில்

என்எஸ்ஜி-யில் இந்தியா இணைய உதவுவோம்; பிரேஸில்
என்எஸ்ஜி-யில் இந்தியா இணைய உதவுவோம்; பிரேஸில்
என்எஸ்ஜி-யில் இந்தியா இணைய உதவுவதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடியிடம் பிரேஸில் அதிபர் மிஷெல் டெமர் உறுதியளித்துள்ளார். கோவாவில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக பிரேஸில் அதிபர் மிஷெல்டெமர், இந்தியா வந்துள்ளார். அவரும் பிரதமர் நரேந்திரமோடியும் கோவாவில் திங்கள் ......[Read More…]