பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டு

பிளாஸ்டிக் 10 ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க ரிசர்வ்வங்கிக்கு அனுமதி
பிளாஸ்டிக் 10 ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க ரிசர்வ்வங்கிக்கு அனுமதி
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடிக்க ரிசர்வ்வங்கி நீண்ட காலமாக முயற்சித்து வருகிறது. கடந்த 2014-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மத்திய அரசு ஒருகோடி பிளாஸ்டிக் 10 ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடித்து, குறிப்பிட்ட சிலநகரங்களில் சோதனை ......[Read More…]

பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகம்செய்ய பாரத ரிசர்வ் வங்கி திட்டம்
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகம்செய்ய பாரத ரிசர்வ் வங்கி திட்டம்
கள்ளநோட்டு புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகம்செய்ய பாரத ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.தொழில் நுட்ப ரீதியாக போலி பிளாஸ்டிக் நோட்டுகளை தயாரிப்பது ...[Read More…]