பிள்ளையார்பட்டி

பிள்ளையார்பட்டி மிகச் சிறந்த நிர்வாகத்துக்கு எடுத்துக் காட்டு
பிள்ளையார்பட்டி மிகச் சிறந்த நிர்வாகத்துக்கு எடுத்துக் காட்டு
*இந்துமதக் கலாசார எதிர்ப்பு.* *இந்துக் கடவுள் மறுப்பு, நாத்திகக் கொள்கை.* ஆட்சிசெய்த போது , பொதுச் சொத்துக்களைத் துணிந்து கொள்ளையடிப்பு.   இறுதியாகத் தமிழின அழிவு. இந்துமத அழிவிற்காகவே மிகத் துல்லியத் திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டதன் விளைவு இன்று தமிழக ......[Read More…]