பி.எஸ்.என்.எல்

தென் மற்றும் மேற்கு இந்தியாவில் 100 இடங்களில் வைபை
தென் மற்றும் மேற்கு இந்தியாவில் 100 இடங்களில் வைபை
பேஸ்புக்- பிஎஸ்என்எல். நிறுவனங்கள் இணைந்து தென் மற்றும் மேற்கு இந்தியாவில் 100 இடங்களில் வைபை வசதி அமைக்க முடிவுசெய்துள்ளன. இந்த திட்டத்தின் படி ஒவ்வொரு ஆண்டு ரூ. 5 கோடியை பேஸ்புக் நிறுவனம் பிஎஸ்என்எல்க்கு வழங்கும். ......[Read More…]