பி எஸ் எல் வி

100வது செயற்கைகோளை விண்ணில் செலுத்தி இஸ்ரோ சாதனை
100வது செயற்கைகோளை விண்ணில் செலுத்தி இஸ்ரோ சாதனை
'பி.எஸ்.எல்.வி., - சி 40' ராக்கெட் வெற்றி கரமாக விண்ணில் செலுத்தப் பட்டது. தற்போது விண்ணில் செலுத்தப் பட்ட, 'கார்டோசாட் - 2' செயற்கைக் கோள், இந்தியாவின், 100வது செயற்கைக்கோள் ஆகும். இந்திய விண்வெளி ......[Read More…]

‘பி.எஸ்.எல்.வி., – சி 35’ ராக்கெட், இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
‘பி.எஸ்.எல்.வி., – சி 35’ ராக்கெட், இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
'பி.எஸ்.எல்.வி., - சி 35' ராக்கெட், இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில்பாய்ந்தது. வானிலை நிலவரத்தை முன்கூட்டியே அறியக்கூடிய, அதிநவீன, 'ஸ்கேட்சாட் 1' செயற்கைகோளுடன் இன்று காலை, 9:12 மணிக்கு, 'பி.எஸ்.எல்.வி., - சி 35' ராக்கெட் ......[Read More…]

பி எஸ் எல் வி., சி18′ ராக்கெட்   வெற்றிகரமாக   விண்ணில்   ஏவப்பட்டது
பி எஸ் எல் வி., சி18′ ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
பி எஸ் எல் வி., சி18' ராக்கெட், நான்கு செயற்கை கோள்களுடன், இன்று காலை 11_மணிக்கு, வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இந்த நான்கு செயற்கைகோள்களும் சுற்றுவட்டபாதையில் நிலை நிறுத்தபட்டதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது ......[Read More…]