பீயுஷ் கோயல்

ஊழல் நிறைந்த சாராய ஆட்சியை விரட்ட வீட்டைவிட்டு வெளியேவந்து போராட வேண்டும்
ஊழல் நிறைந்த சாராய ஆட்சியை விரட்ட வீட்டைவிட்டு வெளியேவந்து போராட வேண்டும்
வீட்டில் முடங்கி கிடந்தால், எதுவும் தானாக தேடிவராது; ஊழல் நிறைந்த சாராய ஆட்சியைவிரட்ட ஒவ்வொருவரும், வீட்டைவிட்டு வெளியேவந்து போராட வேண்டும் ...[Read More…]

தமிழகம் இன்னும், இரண்டு ஆண்டுகளில் மின் மிகை மாநிலமாக திகழும்
தமிழகம் இன்னும், இரண்டு ஆண்டுகளில் மின் மிகை மாநிலமாக திகழும்
தமிழகம் இன்னும், இரண்டு ஆண்டுகளில் மின் மிகை மாநிலமாக திகழும்,'' என, மத்திய மின்துறை அமைச்சர் பீயுஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]

April,17,15,