பீரங்கி

லேசர் பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை வெற்றிகரமாக பரிசோதனை
லேசர் பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை வெற்றிகரமாக பரிசோதனை
அகமது நகரில் உள்ள ஆயுதப்படை வீரர்கள் மையம் மற்றும் பள்ளியில் இருக்கும் கே கே தளத்தில், எம் பி டி அர்ஜூன் பீரங்கியில் இருந்து லேசரால் வழிக்காட்டப் படும் பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை வெற்றிகரமாக ......[Read More…]

September,23,20, ,