பீர்க்கு

அமெரிக்‌காவில்  புது  வகை பீர்க்கு   காளியின் பெயர் ; பா.ஜ.க  எதிர்ப்பு‌
அமெரிக்‌காவில் புது வகை பீர்க்கு காளியின் பெயர் ; பா.ஜ.க எதிர்ப்பு‌
அமெரிக்‌காவின் புது வகை பீர்க்கு இந்துக்களின் பெண்தெய்வமான காளியின் பெயரை குறிக்கும் வகையில் காளி மா பீர் என பெயர் வைத்திருப்பது இந்துக்களின் மத உணர்வுகளுக்கு எதிராக அமைந்திருக்கிறது என்று பாரதிய ......[Read More…]