புதிய கல்விக்கொள்கை

புதிய கல்விக்கொள்கை மாணவர்கள் புரிந்து படிக்கும் முறையாக அமையும்
புதிய கல்விக்கொள்கை மாணவர்கள் புரிந்து படிக்கும் முறையாக அமையும்
பள்ளிகளில் புதியகல்வி முறையை அமல்செய்ய மத்திய அமைச்சரவை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இன்று முடிவு செய்தது. புதிய கல்விக்கொள்கை முறை- மனப்பாடம் செய்யும் நடைமுறையில் இருந்து மாறுபட்டதாக மாணவர்கள் புரிந்து படிக்கும் ......[Read More…]