புதிய கல்விக் கொள்கை

புதிய கல்வி கொள்கை அறிவுசார்ந்த வல்லமை மிக்க நாட்டை உருவாக்கும்
புதிய கல்வி கொள்கை அறிவுசார்ந்த வல்லமை மிக்க நாட்டை உருவாக்கும்
21வது நூற்றாண்டின் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்யும் வகையில் கல்வி நடைமுறையில் மறு சீர்திருத்தம் செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு தேசிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. பங்கேற்பு மற்றும் செம்மையாக்கல் மூலம் இந்நிலையை எட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அனைவருக்கும் ......[Read More…]

மத்திய அரசு, எந்தவொரு மாநிலத்தின் மீதும் எந்த மொழியையும் திணிக்காது
மத்திய அரசு, எந்தவொரு மாநிலத்தின் மீதும் எந்த மொழியையும் திணிக்காது
நாடு முழுவதும் புதிய கல்விக் கொள்கை(NEP) 2020ஐ அமல்படுத்த சமீபத்தில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து புதிய கல்விக்கொள்கை அமலுக்கு வந்தது. இந்த கல்விக் கொள்கையில் மும்மொழி திட்டம் முன்மொழியப் பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே தமிழகத்தில் ......[Read More…]