புதிய சிம் கார்டு

5 தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு பயங்கரவாத தடுப்புப்படை நோட்டீஸ்
5 தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு பயங்கரவாத தடுப்புப்படை நோட்டீஸ்
புதிய சிம் கார்டுகளை வாடிக்கையாளருக்கு தரும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை பின்பற்றாமல் சிம்கார்டுகளை வழங்கிய 5 தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு பயங்கரவாத தடுப்புப்படை நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. ...[Read More…]