புதிய மின்கட்டண விபரம்

ஏப்ரல் 1ம் தேதியிலிருந்து புதிய மின்கட்டணம் நடைமுறைக்கு வருகிறது
ஏப்ரல் 1ம் தேதியிலிருந்து புதிய மின்கட்டணம் நடைமுறைக்கு வருகிறது
தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 1ம் தேதியிலிருந்து (ஞாயிற்றுக்கிழமை) புதிய மின்கட்டணம் நடைமுறைக்கு வருகிறது . இதற்கான உத்தரவை தமிழ் நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம், தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திடம் ......[Read More…]