புதிய விதிமுறைகள்

சட்டவிரோதமாக கட்டடங்கள் கட்டப் படுவதைத் தடுக்க புதிய விதிமுறைகள்
சட்டவிரோதமாக கட்டடங்கள் கட்டப் படுவதைத் தடுக்க புதிய விதிமுறைகள்
சட்டவிரோதமாக கட்டடங்கள் கட்டப் படுவதைத் தடுக்க புதிய விதிமுறைகள் வகுக்கப்படும் என, மத்திய நகர்ப்புறவளர்ச்சி, வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்தார். ...[Read More…]