புத்தரின்

புத்தரின் பொன்மொழிகள்
புத்தரின் பொன்மொழிகள்
பிராத்தனைகளுள் மிக உயர்ந்தது பொறுமை தான். நம் நற்செயல்களும் நம் தீய செயல்களும் நம்மை நிழல் போல் தொடர்கிறது ...[Read More…]