புனே

புனே நகரில்  நான்கு    இடங்களில் தொடர் குண்டு வெடிப்பு
புனே நகரில் நான்கு இடங்களில் தொடர் குண்டு வெடிப்பு
புனே நகரில் நேற்று நான்கு இடங்களில் தொடர்சியாக குண்டுகள் வெடித்தன. இதில் உயிரிழப்பு ஏதுமில்லை இருப்பினும் இரண்டு பேர் படு காயமடைந்தனர். புனேயில் வெடிக்க வைக்கப்பட்டவை சக்தி ......[Read More…]

August,2,12,