புற்றுநோய்

51 அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு விலைக் கட்டுப்பாடு : மத்திய அரசு நடவடிக்கை
51 அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு விலைக் கட்டுப்பாடு : மத்திய அரசு நடவடிக்கை
புற்றுநோய், வலி, இதயபாதிப்புகள், தோல்நோய்கள் உள்ளிட்ட வற்றுக்கான 51 அத்தியாவசிய மருந்துகள் மீது தேசிய மருந்துவிலை நிர்ணய ஆணையம் (என்.பி.பி.ஏ) விலை கட்டுப்பாட்டை விதித்துள்ளது. அதன்படி அந்தமருந்துகளின் விலை 6 சதவீதத்தில் இருந்து 53 ......[Read More…]

புற்றுநோயை குணபடுத்தும்  ஒட்டக பால்
புற்றுநோயை குணபடுத்தும் ஒட்டக பால்
அரபு நாடுகளை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் ஒட்டகப் பால் மற்றும் அதன் சிறுநீரில் இருந்து ஒரு வகை மருந்தை தயாரித்துள்ளனர். இந்த மருந்து புற்று நோயை குணமாக்கும் தன்மை உடையது என் தெரியவருகிறது விஞ்ஞானிகள் எலிக்கு புற்று ......[Read More…]