புலி பார்வை

திரைப்படங்களுக்கு தடைகோரும் ‘தொழில்’:
திரைப்படங்களுக்கு தடைகோரும் ‘தொழில்’:
தமிழகத்தில் ஒரு திரைப்படம் திரையரங்குகளில் திரையிடப்படுவதற்கு முன்பே, வெளியிட அனுமதி அளிக்கக் கூடாது என்றும் தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூச்சல்கள் சில ஆண்டுகளாக எழுகின்றன. இதற்கு முக்கிய கரணம் பார்க்கலாம் என்ற ......[Read More…]