புவி அறிவியல் அமைச்சகம்

வறட்சியை சமாளிக்க செயற்கை மழை மத்திய அரசு  திட்டம்
வறட்சியை சமாளிக்க செயற்கை மழை மத்திய அரசு திட்டம்
நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் இந்தஆண்டு மழைபொய்த்து விட்டது. இதனால் கடும்வறட்சி நிலவுகிறது. கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே வறட்சியை சமாளிக்க மத்திய அரசு பலதிட்டங்களைத் தீட்டியுள்ளது. அந்த வகையில் புவி அறிவியல் அமைச்சகம் நாட்டில் ......[Read More…]