பூலே

தன்னுடைய வாழ் நாள் முழுவதும் விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக குரல் கொடுத்த மகாத்மா பூலே
தன்னுடைய வாழ் நாள் முழுவதும் விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக குரல் கொடுத்த மகாத்மா பூலே
ஜோதிராவ் பூலே, 1827 ஏப்ரல் 11-ல் (நேற்று), மகாராஷ்டிரத்தின் சத்தாரா மாவட்டத்தில் மாலி என்ற (சத்திரிய) சமூகத்தைச்சேர்ந்த கோவிந்த் ராவ் என்பவருக்கு மகனாகப் பிறந்தார். தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான உரிமைக்காக போராடினால் தான் சமூகத்தில் நிலவும் ......[Read More…]

April,12,16,