பெட்ரோல் டீசல் விலை

மோடிக்கு இனி எல்லாம் ஏறுமுகம் தான்-
மோடிக்கு இனி எல்லாம் ஏறுமுகம் தான்-
கடந்த இரண்டு வருடமாக இந்தியாவுக்கு கச்சாஎண் ணை விலைவீழ்ச்சியினால் ஒரே கொண் டாட்டமாக இருந்தது.பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு கட்டுக்குள் இருந்து இந்திய பொருளாதாரம் உச்சத்தில் இருந்தது .ஆனால் இனி கச்சா எண்ணை விலை ......[Read More…]