பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாடு

காங்கிரஸ் கட்சியின் மற்றொரு வதந்தி அம்பலம். பெண் பாதுகாப்பு
காங்கிரஸ் கட்சியின் மற்றொரு வதந்தி அம்பலம். பெண் பாதுகாப்பு
தாமஸ் ராய்ட்டர்ஸ் பவுண்டேசன் என்ற அமைப்பு ஒரு கருத்துக் கணிப்பு நடத்தியதாகவும், அதன் முடிவில் பாரதம் தான் உலகிலேயே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாடுகளில் முதல் இடத்தில் உள்ளது என்று ஒரு கருத்தை கூறியது..! உடனே ......[Read More…]