பெண் ஊழியர்கள்

பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் இணைய தளம் மூலமாக புகார்
பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் இணைய தளம் மூலமாக புகார்
மத்திய அரசுப்பணியில் உள்ள பெண் ஊழியர்கள், தங்களுக்கு பாலியல்ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் ஏதேனும் நிகழ்ந்தால், அதுபற்றி இணைய தளம் மூலமாக புகார் தெரிவிக்க விரைவில் வழிவகை செய்யப்படும் என்று மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டுத் ......[Read More…]