பெனசிர் புட்டோ

காலங்கள் மாறுகின்றன காட்சிகளும் மாறுகின்றன
காலங்கள் மாறுகின்றன காட்சிகளும் மாறுகின்றன
காலங்கள் மாறலாம் காட்சிகள் மாறலாம் என்பார்கள் , ஆம் காலங்கள் மாறுகின்றன காட்சிகளும் மாறுகின்றன. அன்று பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருந்த நவாஸ் ஷரீப்பை சிறையில் தூக்கி போட்டு அரியணையை அபகரித்து கொண்ட பாகிஸ்தான் ......[Read More…]