பொருளாதார தடை

ஒருதலைப் பட்சமான பொருளாதார தடைகள் உலக பொருளாதாரத்தை பாதித்திருக்கிறது
ஒருதலைப் பட்சமான பொருளாதார தடைகள் உலக பொருளாதாரத்தை பாதித்திருக்கிறது
ஒருதலைப் பட்சமான பொருளாதார தடைகள் உலக பொருளாதாரத்தை பாதித்திருக்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]