பேங்க்

நிதி சீர்திருத்தம் மக்களுக்காக
நிதி சீர்திருத்தம் மக்களுக்காக
Financial Resolution and Deposit Insurance(FRDI) திட்டத்தை பிஜேபி அறிவித்து விட்டது - போச்சு எல்லாம் போச்சு மக்கள் பணம் எல்லாம் போச்சு என்று பரவும் செய்தி பற்றி கொஞ்சம் அனைவருக்கும் புரியும்படி விளக்கவும். ......[Read More…]