பேட்டரி கார்

மத்திய அரசு 10 ஆயிரம்பேட்டரி கார்களை வாங்கத் திட்ட
மத்திய அரசு 10 ஆயிரம்பேட்டரி கார்களை வாங்கத் திட்ட
மத்திய அரசு 10 ஆயிரம்பேட்டரி கார்களை வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இவற்றை சார்ஜ்செய்வதற்கு 4 ஆயிரம் சார்ஜிங் யூனிட்டுகளுக்கும் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. மத்திய நிலக்கரி, சுரங்கம், மின் சாரம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்துறை அமைச்சகம் பேட்டரி ......[Read More…]

August,21,17,