பேபால் கணக்கை தடை

விக்கிலீக்ஸ் கணக்கை பேபால் ரத்து செய்துவிட்டது
விக்கிலீக்ஸ் கணக்கை பேபால் ரத்து செய்துவிட்டது
பேபால்(Paypal) விக்கிலீக்ஸ் கணக்கை அமெரிக்காவின் நெருக்கடி காரணமாக ரத்து செய்துவிட்டது. சட்டவிரோத செயல்களில் விக்கிலீக்ஸ் இணையதளம் ஈடுபட்டு வருவதாக பேபால் குற்றம் சுமத்தி உள்ளது . பேபால் கணக்கை ரத்து செய்ததன் காரணமாக விக்கிலீக்ஸ் ......[Read More…]