பேரீச்சம் பழத்தின் மருத்துவ குணம்

பேரீச்சம் பழத்தின் மருத்துவ குணம்
பேரீச்சம் பழத்தின் மருத்துவ குணம்
இயற்கை அன்னையின் கொடையான பழங்களில் பலவற்றை அப்படியே நேரடியாக சாப்பிட்டுவிடலாம் , சில வற்றை காய வைத்து பத படுத்தி சாப்பிடலாம். அனைத்து பழங்களும் மருத்துவ குணம் கொண்டவையே . இதில் பாலைவன பகுதி ......[Read More…]