பேருந்து கட்டண உயர்வு

வாடுவது மக்கள், வாழ்வது மக்கள் பிரதிநிதிகளா?
வாடுவது மக்கள், வாழ்வது மக்கள் பிரதிநிதிகளா?
தமிழக அரசு இன்று முதல் பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தி இருக்கிறது. மாநகர பேருந்து, புறநகர பேருந்து என அனைத்திலும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் மிக அதிகமாக 50 சதவீதம் வரை உயர்த்தி இருப்பது ......[Read More…]