போலீஸ் பக்ருதீன்

எங்களுடைய மதத்துக்கு எதிராக செயல்படுவர்கள் தான் எங்களின் இலக்கு
எங்களுடைய மதத்துக்கு எதிராக செயல்படுவர்கள் தான் எங்களின் இலக்கு
தீவிரவாதி போலீஸ் பக்ருதீனிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட செல்போன் மூலம் அவனது கூட்டாளிகள் குறித்த தகவல்களை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். ...[Read More…]