பொதுத்துறை வங்கி

பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைக்கப்பட்டன
பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைக்கப்பட்டன
இந்திய நாட்டின் முதுகெலும்பாய் இருப்பது பொதுத்துறை வங்கிகள். ஆனால், சமிப காலங்களில் இந்தியாவின் பொதுத்துறை வங்கிகள் தங்கள் கொடுத்த கடன்கள் எல்லாம் வாராக்கடனாய் மாறின. உதாரணமாக, நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் ......[Read More…]