பொதுமன்னிப்பு

கருப்புபணத்தை ஒப்புக்கொள்ள அவகாசம் வழங்குவது முழு பொதுமன்னிப்பு அல்ல
கருப்புபணத்தை ஒப்புக்கொள்ள அவகாசம் வழங்குவது முழு பொதுமன்னிப்பு அல்ல
கருப்புபணத்தை ஒப்புக்கொள்ள அவகாசம் வழங்குவது முழு பொதுமன்னிப்பு அல்ல என்று மத்திய நேரடி வரிகள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.  உள்நாட்டில் பதுக்கி யுள்ள கருப்பு பண விவரங்களை தானாக முன் வந்து ஒப்புக்கொள்ள அவகாசம் அளித்து பட்ஜெட்டில் ......[Read More…]