பொருளாதாரத்தில்

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு வயது சலுகை
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு வயது சலுகை
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு, கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில், 10 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு அளித்துள்ள நிலையில், மற்ற பிரிவினரைப்போல, இந்தப் பிரிவினருக்கும், வயது உச்சவரம்பில் விலக்கு அளிக்க, மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு, கல்வி மற்றும் ......[Read More…]