பொருளாதார தடை

ஈரான் உறவை  துண்டிக்காவிட்டால் இந்தியாவின் மீது பொருளாதார தடையா?
ஈரான் உறவை துண்டிக்காவிட்டால் இந்தியாவின் மீது பொருளாதார தடையா?
ஈரானிடமிருந்து கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதிசெய்தால் இந்தியாவின் மீது அமெரிக்கா பொருளாதார தடை விதிக்ககூடும் என செய்தி வெளியாகியுள்ளது . ஈரானை தவிர சவூதி போன்ற நாடுகளிடமிருந்து கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்யலாம் எனவும் இதுதொடர்பாக ஜூன் ...[Read More…]