பொருளாதார நிபுணர்கள்

வக்கிரமான பொருளாதார விவாதம் மோடியை குறை கூறுகிறது
வக்கிரமான பொருளாதார விவாதம் மோடியை குறை கூறுகிறது
நோட்டுத் தடை, கடந்தகால வக்கிர பொருளாதாரப் போக்கைச் சரி செய்ய எடுத்த நடவடிக்கை.அதனால் ஜி.டி.பி. வளர்ச்சி குறுகிய காலத்துக்குக் குறையும் என்று வெளிப்படையாகக் கூறாமல், வளர்ச்சிக் குறையாது என்று மோடி அரசு பாசாங்கு செய்ததால்தான், ......[Read More…]