பொருளாதார வளர்ச்சி

உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக இருக்கும்
உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக இருக்கும்
நாடாளுமன்றத்தில் நடப்பு நிதியாண்டுகான பொருளாதார ஆய்வறிக்கை சமர்பிக்கப் பட்டது. நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக இருக்கும் எனவும் அடுத்த நிதியாண்டில் 6 முதல் 6.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப் ......[Read More…]

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ரூ.33.74 லட்சம் கோடி
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ரூ.33.74 லட்சம் கோடி
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் நாட்டின் பொருளாதாரவளர்ச்சி 8.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது, இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிகபட்ச அளவாகும். சீனாவின் முதல்காலாண்டு பொருளாதார வளர்ச்சியானது 6.7 சதவீதமாக உள்ள ......[Read More…]

பொருளாதார வளர்ச்சியை இரட்டை இலக்கத்தில் உயர்த்துவதே நம் முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால்
பொருளாதார வளர்ச்சியை இரட்டை இலக்கத்தில் உயர்த்துவதே நம் முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால்
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை இரட்டை இலக்கத்தில் கொண்டுசெல்வதே நம் முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாகும். அதற்கான முக்கியமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுவருகிறது என்று நிதி ஆயோக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார். மத்தியில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு ......[Read More…]

பொருளாதார வளர்ச்சியும் சீர்திருத்தங்களும், ஏழைமக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தும்
பொருளாதார வளர்ச்சியும் சீர்திருத்தங்களும், ஏழைமக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தும்
பொருளாதார, ஜாதி அடிப்படையிலான கணக்கெடுப்பு அறிக்கை, பொருளாதார வளர்ச்சியும் சீர்திருத்தங்களும், ஏழைமக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தும் என்ற செய்தியை உணர்த்துகிறது. நாட்டில் வறுமையை ஒழிக்க, எட்டு முதல் 10 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி ......[Read More…]